Sổ đỏ bị cấp sai phải đính chính hay thu hồi?

Khi Sổ đỏ bị cấp sai thì hầu hết mọi người đều cho rằng chỉ cần nộp lại để đính chính thông tin. Tuy nhiên, nếu Sổ đỏ cấp không đúng mục đích sử dụng đất. Thậm chí, không đúng diện tích thì có thể sẽ bị thu hồi.
 
>>> Xem thêm: Công chứng hợp đồng mua bán nhà đất được pháp luật quy định về trình tự, thủ tục như thế nào?

1. Đính chính hay thu hồi khi Sổ đỏ bị cấp sai?

1.1. Những trường hợp đính chính Sổ đỏ

Khoản 1 Điều 106 Luật Đất đai 2013 quy định. Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận có trách nhiệm đính chính Giấy chứng nhận đã cấp có sai sót trong những trường hợp sau: (1) Có sai sót thông tin về tên gọi, giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân, địa chỉ người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất so với giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận của người đó.
(2) Có sai sót thông tin về thửa đất, tài sản gắn liền với đất so với hồ sơ kê khai đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất đã được cơ quan đăng ký đất đai kiểm tra xác nhận.

1.2. Những trường hợp thu hồi Sổ đỏ

Khoản 2 Điều 106 Luật Đất đai năm 2013 và khoản 6 Điều 87 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định những trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp như sau:
(1) Nhà nước thu hồi toàn bộ diện tích đất trên Giấy chứng nhận đã cấp.
(2) Cấp đổi Giấy chứng nhận đã cấp.
(3) Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất mà phải cấp mới Giấy chứng nhận.
>>> Xem thêm: Công chứng nhà đất là gì? Công chứng nhà đất ở đâu thì uy tín?
(4) Giấy chứng nhận đã cấp không đúng thẩm quyền, không đúng diện tích đất, không đúng đối tượng sử dụng đất, không đủ điều kiện được cấp, không đúng mục đích sử dụng đất hoặc thời hạn sử dụng đất hoặc nguồn gốc sử dụng đất theo quy định pháp luật đất đai, trừ trường hợp người được cấp Giấy chứng nhận đó đã thực hiện chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định pháp luật đất đai.
(5) Thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp theo bản án hoặc quyết định của Tòa án đã được thi hành (không thuộc 04 trường hợp trên).
Như vậy, tùy thuộc vào từng trường hợp Giấy chứng nhận bị cấp sai mà sẽ bị thu hồi hoặc đính chính thông tin.

2. Thủ tục đính chính Sổ đỏ

Nếu Văn phòng đăng ký đất đai phát hiện Giấy chứng nhận đã cấp có sai sót. Thì thông báo cho người sử dụng đất biết và yêu cầu nộp Giấy chứng nhận đã cấp để thực hiện đính chính. Riêng trường hợp người được cấp Giấy chứng nhận phát hiện sai sót. Thì không bắt buộc phải thực hiện thủ tục đính chính nhưng nên thực hiện.

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Căn cứ khoản 1 Điều 86 Nghị định 43/2014/NĐ-CP và khoản 3 Điều 10 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT. Hồ sơ khi thực hiện thủ tục đính chính Giấy chứng nhận như sau:
>>> Xem thêm: Trình tự, thủ tục công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế được pháp luật quy định như thế nào?
– Bản gốc Giấy chứng nhận (Sổ đỏ, Sổ hồng đã cấp).
– Đơn đề nghị đính chính thông tin Giấy chứng nhận (chỉ phải nộp đơn nếu sai sót do lỗi của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất).

Bước 2: Nộp hồ sơ cho Văn phòng/Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai

Bước 3: Thực hiện việc đính chính thông tin

Thông tin đính chính được thể hiện tại cột “Nội dung thay đổi và cơ sở pháp lý” của Giấy chứng nhận với thông tin như sau: “Nội dung… (ghi nội dung có sai sót) có sai sót, được đính chính lại là… (ghi thông tin được sửa chữa lại) theo biên bản kiểm tra ngày… của…”.

Bước 4: Trả kết quả

Thời gian thực hiện: Không quá 10 ngày làm việc, kể từ nhận được hồ sơ hợp lệ; không quá 20 ngày làm việc đối với các vùng khó khăn Lưu ý: Trường hợp đính chính mà người được cấp Giấy chứng nhận có yêu cầu cấp đổi sang Giấy chứng nhận theo mẫu mới thì Văn phòng đăng ký đất đai trình cơ quan có thẩm quyền để cấp Giấy chứng nhận theo mẫu mới.

3. Thủ tục thu hồi Sổ đỏ

Căn cứ Điều 87 Nghị định 43/2014/NĐ-CP và khoản 26 Điều 1 Nghị định số 148/2020/NĐ-CP. Thủ tục thu hồi giấy chứng nhận được thực hiện như sau:

Trường hợp 1

Nhà nước thu hồi toàn bộ diện tích đất trên Giấy chứng nhận đã cấp trong trường hợp thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng thì:
– Người sử dụng đất có nghĩa vụ nộp Giấy chứng nhận đã cấp trước khi nhận tiền bồi thường, hỗ trợ.
– Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng có trách nhiệm thu Giấy chứng nhận và chuyển cho Văn phòng đăng ký đất đai để quản lý.

Trường hợp 2

Nhà nước thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật. Tự nguyện trả lại đất, có nguy cơ đe dọa tính mạng con người. Hoặc thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai thì:
– Người sử dụng đất nộp Sổ đỏ đã cấp trước khi bàn giao đất cho Nhà nước. Trừ trường hợp cá nhân sử dụng đất chết mà không có người thừa kế.
– Tổ chức được giao nhiệm vụ thực hiện thu hồi đất có trách nhiệm thu Giấy chứng nhận và chuyển cho Văn phòng đăng ký đất đai để quản lý.

Trường hợp 3

Khi cấp đổi Sổ đỏ hoặc đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất. Mà phải cấp Giấy chứng nhận theo mẫu mới thì người sử dụng đất nộp Giấy chứng nhận đã cấp trước đây. Cùng với hồ sơ đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận, hồ sơ đăng ký biến động.

Trường hợp 4

Thu hồi Sổ đỏ đã cấp không đúng quy định pháp luật về đất đai. Theo quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 106 Luật Đất đai 2013. Trên đây là nội dung trả lời cho câu hỏi . Ngoài ra, nếu bạn có thắc mắc, xin vui lòng liên hệ theo thông tin:

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG NGUYỄN HUỆ

Miễn phí dịch vụ công chứng tại nhà
1. Công chứng viên kiêm Trưởng Văn phòng Nguyễn Thị Huệ: Cử nhân luật, cán bộ cấp cao, đã có 31 năm làm công tác pháp luật, có kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý nhà nước về công chứng, hộ tịch, quốc tịch. Trong đó có 7 năm trực tiếp làm công chứng và lãnh đạo Phòng Công chứng.
 
2. Công chứng viên Nguyễn Thị Thủy: Thẩm Phán ngành Tòa án Hà Nội với kinh nghiệm công tác pháp luật 30 năm trong ngành Tòa án, trong đó 20 năm ở cương vị Thẩm Phán. Bên cạnh đó, là đội ngũ cán bộ nghiệp vụ năng động, nhiệt tình, có trình độ chuyên môn cao và tận tụy trong công việc.
 
Địa chỉ: 165 Giảng Võ, phường Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội
 
Hotline : 0966.22.7979 – 0935.669.669
 
Xem thêm từ khoá tìm kiếm:
>>> Dịch vụ công chứng ngoài giờ hành chính nhanh gọn hiệu quả khu vực Hà Nội
>>> Dịch vụ sang tên sổ đỏ uy tín, nhan gọn tại khu vực Hà Nội
>>> Thủ tục công chứng hợp đồng chuyển nhượng nhà đất cần những giấy tờ nào quan trọng?